Skip to main content
Swenson Center logo

För Svenskar

Släktforskning i USA är mycket annorlunda och betydligt svårare än i Sverige, främst beroende på att USA saknar en motsvarighet till det svenska folkbokföringssystemet. Vi har dock här vid Swenson Centret ett flertal källor för svensk-amerikanska släktforskning. Om du vet var emigranterna bosatte sig i USA eller Canada, kan vi kanske vara till hjälp, speciellt om emigranterna kom innan 1930.

Våra främsta källor är svensk-amerikanska kyrkoböcker, som om de är ordentligt förda innehåller namn, födelsedatum- och plats, emigrationsår, datum för inträde i församlingen osv. Dessa källor löper fram till ca 1930. Detta gäller också en stor del av övrigt material som vi har, vilket gör det mycket svårt att lokalisera nu levande släktingar. För att kunna söka i dessa är det mycket viktigt att veta var i USA personen i fråga bodde och vilket av de svensk-amerikanska samfunden denne var medlem av.

I städer som Chicago och Minneapolis-St. Paul med stora svensk-amerikanska befolkningsgrupper är det särskilt viktigt att ha en adress eller kyrkotillhörighet för att kunna påbörja en sökning. I Chicago, t.ex., bodde det över 100,000 svensk-amerikaner vid sekelskiftet, många med samma namn. Klicka här för att se om vi har källor till kyrkor i området och till åren du söker. För att vi ska kunna börja en sökning åt dig, ber vi dig att skriva ut och fylla i vår Blankett för Släktforskning och returnera den till oss via post, email, eller telefax.

Om du inte vet var emigranterna bosatte sig eller om de bodde på ett ställe där få svenskar bosatte sig har vi tyvärr inget material som kan hjälpa dig.

Nedan är förslag på saker du kan göra på egen hand:

This page in English

Join our mailing list!

Enter your email and we will keep you up to date!