Skip to main content

International Relations

Xiaowen Zhang

Xiaowen Zhang

Professor of Political Science, Chair

Contact: XiaowenZhang@augustana.edu